Kancelaria Notarialna Grażyna Markiewicz

Nazywam się Grażyna Markiewicz, jestem notariuszem z wieloletnim doświadczeniem gwarantując tym samym poprawność wykonywania czynności oraz ich zgodność z obowiązującymi przepisami prawa. Jako osoba zaufania publicznego notariusz dokonuje czynności, którym strony są zobowiązane przez prawo lub pragną nadać formę notarialną. Jestem absolwentką Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie i notariuszem od 1981 roku, zgodnie z prawomocnym powołaniem przez Ministra Sprawiedliwości. Moja kancelaria czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach 8-15, ale możliwe jest ustalenia spotkania w innych dogodnych dla klienta godzinach oraz w sobotę. Wszelkie informacje udzielane są rzetelnie i bezpłatnie, a w miarę możliwości także bez wcześniej uzgodnionego terminu.

Dane firmowe

Poniedziałek-Piątek 8-15

 • Tel.: +48 12 6113253

Oferta

Notariusz dokonuje czynności przewidzianych w ustawie z dnia 14 lutego 1991 roku Prawo o notariacie, czyli między innymi sporządza:

 -akty notarialne jak np. umowy sprzedaży, darowizny, zamiany itp. oraz inne akty notarialne typu; 

- testamenty,

- ustanawianie służebności,

- ustanawianie hipotek,

- poświadczenia dziedziczenia,

- protokoły,

- pełnomocnictwa,

- a także czynności polegające na poświadczaniu własnoręczności podpisu.

Notariusz ma natomiast obowiązek odmówie dokonania czynności prawnej niezgodnej z polskim prawem.

 

Notariusz Graźyna Markiewicz przyjmuje strony w siedzibie swojej Kancelarii w godzinach pracy, ewentualnie w innych terminach wcześniej uzgodnionych z klientami.

W przypadkach uzasadnionych, określonych w Prawie o notariacie, istnieje możliwość dokonania czynności notarialnej poza siedzibą Kancelarii, np. w domu czy szpitalu. Proszę zwrócić uwagę, że przypadki te są zdefiniowane przez prawo polskie i dotyczą np. osób obłożnie chorych, niepe�nosprawnych itp. Nie ma możliwości dokonania czynności poza siedzibą Kancelarii ze względu na preferencje lub wygodę klienta.

 

Czynności notarialne, a w szczególności akty notarialne, sporządzane są po wcześniejszym uzyskaniu wszelkich niezbędnych informacji od stron i przedłożeniu wymaganych przez prawo dokumentów. Notariusz odczytuje dokument w obecności wszystkich stron, wyczerpująco wyjaśnia wszelkie zawiłości prawne i wątpliwości, a dopiero w pełni zrozumiały i zaakceptowany przez strony akt jest podpisywany.

Proszę zwrócić uwagę, że w myśl prawa, akt nieodczytany przez notariusza w momencie podpisywania przez strony jest nieważny!

 

Wszelkie informacje udzielane są rzetelnie i bezpłatnie, a w miarę możliwości także bez wcześniej uzgodnionego terminu.

 

Poświadczenia zgodności kserokopii z okazanym dokumentem, Kancelaria również dokonuje na bieżąco.

 

Formularz kontaktowy

  ___  ___  _____  _____ 
 / _ \ |__ \ | __ \ | ____|
 | (_) |  ) | | |__) | | |__ 
 \__, |  / / | ___/ |___ \ 
  / /  / /_ | |    ___) |
  /_/  |____| |_|   |____/